INFORMACJA DLA PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

INFORMACJA DLA PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK

Informacja dla przedszkoli, szkół i placówek

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Złotowie informuje, iż zakończyła przyjmowanie zapotrzebowań na realizację zajęć oraz działań informacyjno-szkoleniowych z oferty programowej PPP-P realizowanych na terenie zainteresowanych placówek.

W pilnych sprawach prosimy kontaktować się z Dyrektorem PPP-P w Złotowie.

Dyrektor

Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Złotowie

Monika Wiśniewska-Ryczkowska

 

Złotów, 07.11.2018r.