Informacja

Szanowni Państwo,
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Złotowie zwraca się z prośbą do Dyrekcji i Nauczycieli przedszkoli o informowanie rodziców dzieci kwalifikujących się do odroczenia obowiązku szkolnego w roku 2020/2021 o konieczności zgłoszenia się do poradni (kontakt telefoniczny), złożeniu stosownego wniosku oraz dostarczeniu informacji o gotowości szkolnej dziecka z przedszkola.