II Złotowska Konferencja Logopedyczna na temat „Mowa, rozwój, zaburzenia – koncepcje, teoria, praktyka”

W dniu 11 marca 2016 r. odbyła się na terenie Starostwa Powiatowego w Złotowie II Złotowska Konferencja Logopedyczna na temat „Mowa, rozwój, zaburzenia – koncepcje, teoria, praktyka”. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez logopedów PPP-P w Złotowie w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Logopedy. Konferencja skierowana była do zaineresowanych rodziców, nauczycieli, logopedów. W ramach spotkania zostały wygłoszone dwie prelekcje związane z mową dziecka. Pierwsza z nich dotyczyła związku ruchów pokarmowych z artykulacyjnymi oraz postępowania terapeutycznego. Została wygłoszona przez logopedę z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczecinku panią E. Wałdoch pod nazwą: „Odwzorowanie czynności pokarmowych w ruchach artykulacyjnych i ich wpływ na prawidłowy rozwój mowy. Oddziaływanie terapeutyczne w częstych zaburzeniach artykulacji.” Drugie wystąpienie dotyczyło problematyki integracji sensorycznej rozpatrywanej w kontekście rozwoju mowy. Przemowę na temat: „Zaburzenia integracji sensorycznej a rozwój mowy dziecka” wygłosiła logopeda z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jastrowiu pani Katarzyna Fiuk – Grzejszczyk. W roku 2017. zostanie zorganizowana kolejna konferencja logopedyczna do udziału w której już dzisiaj serdecznie zapraszamy.