II ETAP SZKOLENIA DOTYCZĄCEGO MUTYZMU ZATYTUŁOWANY „TERAPIA DZIECKA Z MUTYZMEM SELEKTYWNYM”.

Dnia 11 lutego b.r.  roku na terenie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  odbył się  II etap  szkolenia dotyczącego mutyzmu zatytułowany „Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym”. Spotkanie przeprowadziła mgr Monika Andrzejewska, psycholog i terapeuta mutyzmu,  z Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku Warszawie. Prelegentka zaprezentowała różne techniki i metody prowadzenia zajęć z dzieckiem mutystycznym i jego rodziną. W szkoleniu  uczestniczyli zarówno pracownicy naszej placówki, jak i  nauczyciele oraz psycholodzy, pedagodzy, logopedzi pracujący  w szkołach i placówkach oświatowych powiatu złotowskiego, człuchowskiego i chodzieskiego, łącznie 24 osoby. Spotkanie miało charakter warsztatowy. Zebrani, korzystając w wiedzy z I etapu oraz wskazówek prowadzącej, tworzyli scenariusze zajęć z dzieckiem z mutyzmem selektywnym.