Ferie z logopedią…

Ferie z logopedią czyli zabawa z głoskami, sylabami, wyrazami- zajęcia z dziećmi prowadziła pani Krystyna Bagrowska.