Europejski Dzień Logopedy w Górznej

W poniedziałek 06.03.2017 w ramach Europejskiego Dnia Logopedy, Pani Magdalena Nisztuk –  logopeda Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Złotowie, prowadziła warsztaty

w Szkole Podstawowej im. Tony’ego Halika  w Górznej.

Zajęcia odbyły się w trzech grupach wiekowych: w oddziale przedszkolnym, klasach I-III, oraz IV-VI. Podczas warsztatów uczniowie poznali budowę narządów artykulacyjnych, dowiedzieli się, że logopedia jest nauką o kształtowaniu prawidłowej mowy, usuwaniu wad wymowy oraz nauczaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty. Rozmawiali także o tym, co jest potrzebne, aby mowa prawidłowo się rozwijała (nie tylko sprawny aparat artykulacyjny, ale także słuch, wzrok, prawidłowy oddech itd.). Nauczyciele razem z dziećmi wykonywali ćwiczenia oddechowe, usprawniające aparat mowy oraz ćwiczenia słuchowe.

Dziękujemy uczniom i gronu pedagogicznemu za czynny udział w zajęciach!

 Magdalena Nisztuk                               Anna Michalska

 Logopeda                                                       Dyrektor