“Elementy integracji sensorycznej podczas zajęć edukacyjnych w przedszkolu” szkolenie dla nauczycieli zainicjowane przez psychologa PPPP w Złotowie przy współpracy z Biblioteką Pedagogiczną.

W ramach sieci współpracy Biblioteki Pedagogicznej z Powiatową Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Złotowie Pani Martyna Bachora – (psycholog z PPP-P) przeprowadziła szkolenie dla nauczycieli:
Elementy integracji sensorycznej podczas zajęć edukacyjnych w przedszkolu.