Dzień otwarty w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Złotowie w dniu 18.05.2019r. od godz.10.00