Dzień Edukacji Narodowej w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Złotowie

Dzień Edukacji Narodowej w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej upłynął na szkoleniu dotyczącym pierwszej pomocy przedmedycznej.
Szkolenie przeprowadzili Sabina i Damian Płóciennikowie z Malta Służba Medyczna oddział Tarnówka, którym serdecznie dziękujemy za profesjonalne przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Wszyscy pracownicy z pełnym zaangażowaniem przystępowali do przeprowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej.