Działalność poradni rok szkolny 2012/2013

 • We wrześniu 2012 roku w szkołach i przedszkolach rejonu działania Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Złotowie zostały przeprowadzone przesiewowe badania logopedyczne mające na celu wyłonienie dzieci z zaburzeniami mowy. Przebadanych zostało łącznie 670 dzieci w wieku 5 i 6 lat. Badania przeprowadzili logopedzi Marta Gordon, Katarzyna Horeczy – Grunau oraz Aldona Winiarska. Rodzice przebadanych przedszkolaków i uczniów otrzymali informacje zwrotne dotyczące stanu mowy swoich dzieci. W przypadku zdiagnozowania wady wymowy zalecono wizytę u logopedy w celu podjęcia odpowiedniej terapii logopedycznej.
 • Dnia 18 października 2012 roku w Przedszkolu nr 3 w Złotowie odbyło się spotkanie z rodzicami, w którym gościnnie udział wzięła pedagog Izabela Pufal. Przeprowadziła ona pogadankę na temat „Dojrzałości szkolnej”. W spotkaniu udział wzięło 71 osób.
 • 22 października 2012 roku w Gimnazjum nr 2 w Złotowie rozpoczął się cykl zajęć prowadzonych na podstawie programu profilaktyczno – wychowawczego „ Saper, czyli jak rozminować agresję”. Uczestnikami warsztatów, prowadzonych przez pedagog Izabelę Pufal, są uczniowie klas III w liczbie 69 osób. Planowanych jest sześć spotkań z każdą z klas.
 • W październiku 2012 roku wznowiła działalność grupa wsparcia dla rodziców dzieci z dysleksją rozwojową. Spotkania odbywają się co drugi czwartek w godzinach od 17.30 do około 18.30. Chętni rodzice mogą dołączyć do grupy po uprzednim zasięgnięciu informacji dotyczącej daty najbliższego spotkania. Zajęcia prowadzi pedagog Katarzyna Szyszka.
 • Poszerzyła się oferta szkoleń dla rodziców o warsztaty „Szkoła dla rodziców”, w których uczestnikami mogą być rodzice nastolatków. Treści spotkań i przewidywane ćwiczenia odpowiadają problemom „wieku burzy i naporu”, jak czasem określany jest czas dojrzewania młodzieży w wieku od 12 do 16 lat. Pedagog naszej placówki – Aleksandra Rzemykowska – ukończyła szkolenie uprawniające do realizacji tej formy warsztatów. Szkolenie prowadziła pani Anna Zajic z ramienia Stowarzyszenia “Macierz” w Częstochowie. Zachęcamy do udziału w zajęciach wychowawców i rodziców, aby wzbogacać sposoby skutecznego porozumiewania się z młodymi ludźmi i umiejętnego wspierania ich we wzrastaniu. Zapisy chętnych odbywają się w sekretariacie poradni.
 • 16 listopada 2012 roku w Gimnazjum w Świętej rozpoczął się cykl zajęć prowadzonych na podstawie programu profilaktyczno – wychowawczego „Saper, czyli jak rozminować agresję”. Uczestnikami warsztatów, prowadzonych przez pedagog Izabelę Pufal, są uczniowie klas I w liczbie 63 osób. Planowanych jest sześć spotkań z każdą z klas.
 • Dnia 20 listopada 2012 roku w Szkole Podstawowej w Stawnicy odbyły się zajęcia dla uczniów klas III, IV, V i VI na temat radzenia sobie       w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Zajęcia prowadziła psycholog Karolina Bajor.
 • Dnia 27 listopada 2012 roku psycholog Karolina Bajor przeprowadziła zajęcia dla uczniów dwóch klas pierwszych technikum Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence. Tematem spotkania były sposoby uczenia się.
 • 30 listopada 2012 roku pedagog Katarzyna Sadowska przeprowadziła szkolenie dla uczniów klasy II Zespołu Szkół Ekonomicznych                 w Złotowie na temat „Jak się uczyć, aby były widoczne efekty”.
 • W miesiącu listopadzie logopeda Katarzyna Horeczy – Grunau przeprowadziła w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Złotowie dwie pogadanki dla rodziców na temat „Wady wymowy” i „Dojrzałość szkolna”. W spotkaniach uczestniczyli rodzice dzieci 5- i 6- letnich.
 • 8 stycznia 2013r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie psycholog Karolina Bajor przeprowadziła zajęcia dla uczniów klasy I na temat „Rozwijanie umiejętności asertywnych”.
 • Dnia 10 stycznia 2013r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów klasy I. Jego tematem było „Nastolatek – jak z nim przetrwać?”, a prowadzącą psycholog Karolina Bajor.
 • W dniu 22 stycznia 2013r. psycholodzy i pedagodzy poradni wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym przez Poradnię w Trzciance nt. “Nowoczesne opiniowanie psychologiczno -pedagogiczne. Od wyników badania do wyczerpującego opisu mechanizmów funkcjonowania poznawczego ucznia – gotowość szkolna i trudności w uczeniu się”. Szkolenie przeprowadził psycholog Bartosz M. Radtke, dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gdańsku, współautor kilku narzędzi diagnostycznych.
 • 28 stycznia 2013r. w Zespole Szkół Katolickich w Złotowie psycholog Karolina Bajor zrealizowała zajęcia dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz III gimnazjum. Temat pierwszych zajęć brzmiał „Współpraca się opłaca”, natomiast treścią zajęć dla klasy gimnazjalnej było rozwijanie umiejętności asertywnych.
 • Z kolei dnia 29 stycznia 2013r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie odbyły się zajęcia na temat „Wzmacnianie motywacji”. Spotkanie z uczniami klasy II prowadziła psycholog Karolina Bajor.
 • Dnia 13 lutego 2013 roku pedagog Katarzyna Szyszka przeprowadziła pogadankę dla rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola w Skórce. Tematami spotkania były nadpobudliwość psychoruchowa oraz gotowość szkolna 6- latków.
 • W dniach 25 i 26 lutego 2013 w Przedszkolu w Krajence odbywał się dyżur konsultacyjny zorganizowany dla rodziców dzieci 6 – letnich w sprawie możliwości podjęcia nauki w klasie pierwszej. Konsultacje przeprowadziła pedagog Katarzyna Szyszka.
 • W miesiącu lutym 2013 roku pedagog Izabela Pufal gościła w trzech złotowskich przedszkolach w celu przeprowadzenia prelekcji dla rodziców nt. „Prawa i obowiązki dzieci w różnych aspektach wychowawczych”. Pierwsze spotkanie odbyło się 14 lutego w Przedszkolu nr 1 i wzięły w nim udział 22 osoby. Z kolei 18 lutego w Przedszkolu nr 4 prelekcji wysłuchało 11 rodziców. Ostatnie spotkanie odbyło się 21 lutego w Przedszkolu nr 2 i wzięło w nim udział 38 osób.
 • Miesiąc luty 2013 roku był również czasem konsultacji z nauczycielami wszystkich przedszkoli w Złotowie (P- le nr 1, 2, 3, 4 oraz P- le przy Zespole Szkół Katolickich). Ich celem było wsparcie pracowników pedagogicznych dotyczące rozmów z rodzicami dzieci 6- letnich w zakresie podejmowania decyzji związanych z podjęciem nauki w klasie pierwszej. Konsultacjami służyła pedagog Katarzyna Szyszka.
 • Dnia 5 marca 2013 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Złotowie odbył się dyżur konsultacyjny dla rodziców i nauczycieli, którzy mogli skorzystać ze wsparcia i pomocy psycholog Jadwigi Baryckiej oraz pedagog Katarzyny Szyszki.
 • 12 marca 2013 roku w Przedszkolu przy Zespole Szkół Katolickich w Złotowie odbyły się zajęcia biblioterapeutyczne. W spotkaniu tym brała udział grupa dzieci cztero- i pięcioletnich, a przygotowała i prowadziła je logopeda Aldona Winiarska. Zajęcia zatytułowane były „Jestem królem swoich pazurów”. Celem ich było rozwijanie empatii i współpracy w grupie, nabywanie umiejętności rozróżniania i nazywania stanów emocjonalnych, poznawanie sposobów samokontroli własnego zachowania oraz uczenie się rozwiązywania konfliktów bez użycia siły.
 • Dnia 27 marca 2013 roku odbyła się kolejna edycja Powiatowej Giełdy Szkół zorganizowana przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Złotowie oraz Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Złotowie. Giełda cieszyła się dużym zainteresowaniem młodzieży gimnazjalnej oraz rodziców i nauczycieli. W tym roku odbyła się ona w sali gimnastycznej CKZiU przy ulicy Norwida 10 w Złotowie. Podczas giełdy prezentowały się wszystkie szkoły ponadgimnazjalne powiatu złotowskiego. Swoje stanowisko miała również nasza poradnia, którą reprezentowały Katarzyna Horeczy – Grunau, Jadwiga Barycka i Aleksandra Rzemykowska, udzielając zainteresowanym potrzebnych informacji i wskazówek.
 • Miesiąc marzec był czasem dyżurów konsultacyjnych dla rodziców dzieci 6- letnich. Odbywały się one w dniach od 13 do 26 marca we wszystkich złotowskich przedszkolach oraz przedszkolu w Kleszczynie. Celem dyżurów było umożliwienie rodzicom konsultacji z pracownikiem poradni w kwestii omówienia gotowości szkolnej ich dzieci. Pomocą służyła pedagog Katarzyna Szyszka. Organizowała ona również spotkania z nauczycielkami przedszkoli w sprawie diagnozy gotowości szkolnej
 • Dnia 17 kwietnia 2013 roku psycholog Karolina Bajor i pedagog Katarzyna Szyszka przeprowadziły radę szkoleniową dla nauczycieli w Zespole Szkół w Lipce. Tematem spotkania była „Współpraca rodzic – nauczyciel. Jak budować skuteczną komunikację?”. W szkoleniu wzięło udział około 25 nauczycieli.
 • W kwietniu odbyły się trzy prelekcje dla młodzieży Gimnazjum nr 2 w Złotowie na temat „Jak się uczyć efektywnie i skutecznie”. Uczestnikami spotkań byli uczniowie dwóch klas drugich i jednej pierwszej. Łącznie wzięło w nich udział 78 osób. Prelekcje prowadziła pedagog Katarzyna Szyszka.
 • Również w kwietniu odbył się dyżur konsultacyjny w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Złotowie, podczas którego nauczyciele i pedagodzy szkolni mogli skorzystać z konsultacji z pracownikiem poradni, a rodzice i uczniowie otrzymać potrzebne porady. Z pomocy pedagog Katarzyny Szyszki skorzystało 5 osób
 • Dnia 28 maja 2013 roku w CKZiU w Krajence psycholog Karolina Bajor przeprowadziła zajęcia dla uczniów dotyczące życia społecznego oraz radzenia sobie z emocjami.
 • Dnia 4 czerwca 2013 roku w Zespole Szkół Katolickich w Złotowie psycholog Karolina Bajor przeprowadziła zajęcia dla uczniów klasy III szkoły podstawowej z zakresu edukacji emocjonalnej nt. „Współpraca się opłaca”.
 • W czerwcu w Szkole Podstawowej nr 3 w Złotowie odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów kończących klasę III na temat „Adaptacja do nauki w klasie IV”. Wzięło w nim udział około 24 osób. Spotkanie prowadziły psycholog Jadwiga Barycka i pedagog Katarzyna Szyszka