Dyskalkulia – specjalne potrzeby edukacyjne ucznia z trudnościami w nauce matematyki”.

     W dniu 4 kwietnia w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta odbyły się warsztaty szkoleniowe „Dyskalkulia – specjalne potrzeby edukacyjne ucznia z trudnościami w nauce matematyki”. Prelegentem szkolenia była pani Anna Walerzak – Więckowska z Pomorskiego Centrum Diagnozy Terapii i Edukacji Matematycznej PROMATHEMATICA. Spotkanie w Złotowie zorganizowała Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Złotowie we współpracy z panią Aleksandrą Wnuk – pedagogiem szkolnym Zespołu Szkół Samorządowych w Sypniewie. Wzięli w nim udział nauczyciele wszystkich rodzajów szkół ze Złotowa oraz powiatu złotowskiego, pilskiego.

     Prowadząca, omówiła czym charakteryzuje się dyskalkulia, kładąc szczególny nacisk na funkcjonowanie ucznia podczas lekcji matematyki i rodzaj popełnianych przez niego błędów. Uczestnicy dowiedzieli się również w jaki sposób odróżnić trudności ucznia w matematyce z diagnozą dysleksji od tego z dyskalkulią, co z pewnością okaże się bardzo przydatne w praktyce szkolnej. Pani Anna przedstawiła również podstawy diagnozy specjalistycznej i jej przełożenie na codzienność ucznia w klasie.

      Uczestnicy zakończyli udział w warsztatach z poczuciem pełniejszej wiedzy na temat dyskalkulii oraz sposobów pracy i pomocy uczniom z trudnościami w nauce matematyki.