Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów w praktyce.

Dnia 20.02.2020 r. odbyło się kolejne szkolenie dla nauczycieli z zakresu dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów w praktyce. Tym razem gościliśmy nauczycieli z Pniewa, Brzeźnicy, Sypniewa i Jastrowia. Podczas spotkania mogliśmy wymienić się doświadczeniami, znaleźć rozwiązania zaistniałych problemów związanych z edukacją i wychowaniem uczniów. Spotkanie prowadziły panie Anna Wiśniewska – pedagog i Bożena Lewandowska- psycholog.