Debata społeczna “Środki psychoaktywne a młodzież”.

We wtorek 27 października 2015 roku, w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie, odbyła się debata społeczna poświęcona głośnemu od dawna problemowi dopalaczy. Uczestniczyło w niej blisko 150 osób – m.in.: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu złotowskiego, nauczyciele i pedagodzy, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej.
Animatorem debaty był Komendant Powiatowy Policji w Złotowie insp. Waldemar Wilczewski, a prelegentami przestawicie Policji, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz naszej Poradni.
Pani Agnieszka Reszko-Kowalska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Złotowie zwróciła uwagę na szkodliwość oraz śmiertelny plon, jaki zbierają dopalacze. Substancje te, mimo stwarzanego wokół siebie mitu legalności i naturalności, są produkowane w skandalicznych warunkach, a ich działanie jest testowane na samych odbiorcach.
Podinsp. Marcin Wielgosz z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu mówił o aspektach prawnych problemu dopalaczy.
Naszą Poradnię reprezentowała pani Joanna Spendel – psycholog i terapeuta uzależnień. W swoim wystąpieniu skupiła się na konsekwencjach społeczno-psychologicznych oraz na poszczególnych fazach rozwoju uzależnienia. Wieloletnie doświadczenie terapeutyczne pozwoliło jej przybliżyć młodzieży rzeczywisty, ludzki aspekt tragedii, idący w parze z uzależnieniem.
Debata była jedną z okazji do ukazania poważnych konsekwencji pozornie błahych i beztroskich decyzji. Zadaniem nas – dorosłych, chcących mądrze towarzyszyć młodzieży, jest dostarczanie jej wiedzy i dzielenie się doświadczeniem, aby decyzje, które podejmuje były oparte na rzeczywistych danych.