„Czym skorupka za młodu nasiąknie ….”- cykl spotkań psychologa z rodzicami przedszkolaków

W lutym oraz na początku marca br.psycholog Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Złotowie  Karolina Bajor przeprowadziła prelekcje dla rodziców nt. „Czym skorupka za młodu nasiąknie.., czyli  o wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym – wdrażanie do samodzielności, nauka dobrych nawyków, wspomaganie rozwoju emocjonalnego”. Spotkania odbyły się w następujących przedszkolach: Przedszkole Samorządowe im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu, Przedszkole Gminne w Lipce, Przedszkole nr 1 w Złotowie, Przedszkole nr 2 w Złotowie, Przedszkole nr 3 w Złotowie, Przedszkole nr 4 w Złotowie.

Celem spotkań było omówienie wspomagania rozwoju dziecka szczególnie w zakresie poczucia własnej wartości, umiejętności koncentracji uwagi, zdolności poznawczych, samodzielności oraz nauki reguł. Po każdym ze spotkań rodzice mieli okazję zadawać pytania, a także porozmawiać indywidualnie z psychologiem.  K.Bajor