Czy znacie zawody przeszłości i przyszłości?

Zapraszamy do ciekawego świata zawodów – doradca edukacyjno- zawodowy PPPP w Złotowie: Justyna Zabel