CYKL SPOTKAŃ NT. “UZALEŻNIENIA”

ZAPRASZAMY! 

19 stycznia 2016 r. o godz. 16.00 (wtorek)

 sala nr 7 na parterze budynku.

Pierwsze zajęcia z cyklu „Uzależnienia”.

Prelekcja dla rodziców na temat uzależnienia od alkoholu.

Spotkanie prowadzić będzie pani Joanna Spendel – psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

 (spotkanie trwa 1 godzinę).

Terminy kolejnych spotkań:

16 lutego 2016 r. o godz. 16.00 (wtorek) – Uzależnienie od narkotyków.

1 marca 2016 r.  o godz. 16.00 (wtorek) – Uzależnienie od hazardu.

12 kwietnia 2016 r. o godz. 16.00 (wtorek) –  Uzależnienie od gier komputerowych i Internetu.