Bezpłatne przesiewowe badania u dzieci 5 i 6 letnich w PPPP w Złotowie