AKADEMIA DLA RODZICÓW

Warsztaty mają na celu uświadomienie rodzicom, że dobre relacje rodzic – dziecko są podstawą prawidłowego i niezakłóconego rozwoju dzieci i młodzieży oraz nauczyć ich sposobu, w jaki mogą budować bliskie więzi emocjonalne w swojej rodzinie. Uczestnicy nauczą się stosować techniki poznawania uczuć i potrzeb dzieci, rozwiązywania konfliktów, mówienia o swoich potrzebach, uczuciach i oczekiwaniach, a także stawiania granic i nieinwazyjnego wpływania na dzieci. Będą mogli również poznać i przetrenować sposoby asertywnego reagowania na zachowania młodzieży i stawiania granic zachowaniom niewłaściwym.

Prowadząca psycholog Joanna Spendel

Cykl 10 spotkań po 120 minut w co drugi poniedziałek, zaczynając od 11.01.2016 r.          w godz. 16.00-18.00. Terminy kolejnych spotkań:

  • 25.01.2016
  • 08.02.2016
  • 22.02.2016
  • 07.03.2016
  • 21.03.2016
  • 04.04,2016
  • 18.04.2016
  • 09.05.2016
  • 23.05.2016