Podsumowanie III Powiatowego Konkursu Profilaktycznego „Dbam o zdrowie psychiczne”.

W przeddzień Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, w Starostwie Powiatowym w Złotowie odbyło się podsumowanie III Powiatowego Konkursu Profilaktycznego „Dbam o zdrowie psychiczne”. Organizatorem konkursu była Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Złotowie przy współudziale Wydziału Oświaty i Promocji Starostwa. Tegoroczna edycja, podobnie jak poprzednia, przyjęła formę konkursu poetyckiego. Do udziału w nim zgłoszono ponad 90 prac. Jury w składzie: Renata Kowalska (kierownik filii CDN Biblioteki Pedagogicznej w Złotowie), Halina Pietsch (poetka) oraz Joanna Spendel (psycholog PPP-P w Złotowie) wyłoniło laureatów w trzech kategoriach. Jednym z punktów uroczystości była prezentacja psychologa poradni, Joanny Spendel, dotycząca czynników wspierających zdrowie psychiczne. Po wręczeniu nagród ufundowanych przez Starostwo laureaci zaprezentowali własne utwory, zdobywając wyrazy uznania poparte gromkimi brawami. Koordynatorkami konkursu były dyrektor poradni Anna Michalska i pedagog Izabela Pufal.

Kategoria I: klasy IV – VI szkół podstawowych
1 nagroda – Jędrzej Tlock – SP 3 Złotów
2 nagroda – Zuzanna Maciejewska – SP 2 Złotów
3 nagroda – Alicja Turaj – SP 1 Złotów
wyróżnienie – Julia Wrzeszcz – SP Lipka
Kategoria II: Gimnazja
1 nagroda – Julia Goska – ZSK Złotów
2 nagroda – Karolina Hamulczuk – MOW Jastrowie
3 nagroda – Oliwia Peciak – Gim Łąkie
Kategoria III: Szkoły ponadgimnazjalne
1 nagroda – Zyta Łukaszczyk – CKZiU ul. 8 Marca Złotów
2 nagroda – Małgorzata Duda – ZSE Złotów